dimecres, 20 de maig del 2020

L'ENERGIA


Què són les energies renovables ?
Denominem energia renovable a la qual s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables. Això és degut a la quantitat d'energia que contenen, o perquè són capaces de regenerar-se per medis naturals.
Encara que són nombroses, a continuació, veurem quines són les energies renovables més utilitzades.

Les energies renovables més utilitzades
Comencem per les més conegudes. L'energia eòlica i l'energia solar fotovoltaica. Mentre que la primera es genera a través de la força del vent; la segona ho fa transformant radiació solar a través de panells, i produint, en conseqüència, electricitat. El vent i el sol proporcionen aquests tipus d'energia.
En el cas del sol, no és l'única. L'energia termoelèctrica empra espills per a concentrar la radiació solar i calfar un fluid amb el qual produeix vapor i, en últim lloc, electricitat.
Un altre dels elements de l'ecosistema que pot convertir-se en energia, és l'aigua. A través d'ella, més concretament del seu moviment, pot generar-se energia hidràulica, que aprofita l'energia cinètica i potencial dels corrents, marees o salts d'aigua.
I en últim lloc, tenim la biomassa, que és matèria orgànica d'origen vegetal o animal, que s'aprofita energèticament.
Així que recorda, que les energies renovables es caracteritzen per la seua diversitat, abundància i potencial d'aprofitament en qualsevol part del planeta, i, sobretot, perquè no produeixen emissions contaminants.


*Fes un esquema o resum sobre les energies renovables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada