dimarts, 13 d’octubre de 2015

TALLERS INTERCICLE DIVENDRES 09/10/15

 BONES TARDES!!!!


El passat divendres iniciarem les sessions de tallers intercicle que durem a terme els divendres en horari de 12.30 a 13.30 h.
La iniciativa abarca 4 tallers
- Taller de construccions
- Taller de contacontes
- Taller d'artística
- Taller d'expressió corporal i dansa.
 

INTRODUCCIÓ

El segon cicle d’educació infantil comprèn infants de 3 a 6 anys amb unes característiques evolutives i de desenvolupament particulars, que condicionen els processos d’ensenyament aprenentatge que duen a terme.
Les característiques psicoevolutives dels nins/es d’aquestes edats son:
- La celeritat dels progressos en aquest cicle, que es manifesta tant des del punt de vista cognitiu, com físic, de destreses i habilitats, de socialització i d’afectivitat.
- Piaget destaca dos trets fonamentals del desenvolupament cognitiu, la capacitat de simbolització i la de intuïció, ambdues precedeixen i alhora son components de la denominada intel·ligència preoperacional i període concret.  La concreció ve determinada per la necessitat de l’infant d’experimentar sensorialment la realitat i la necessitat de relació corporal i comunicació amb aquesta realitat.
- Necessitat de poder experimentar el que ha d’aprendre, ja que aquesta experimentació és el suport dels seus esquemes mentals i la percepció tant unitària com global de la realitat.
- Des del punt de vista de l’aprenentatge, el pensament del nin/a es sincrètic, es a dir capta primer el conjunt per poder accedir a les parts. Aquest sincretisme ens obliga a respectar l’enfocament globalitzador de totes les propostes d’aprenentatge.
- Ens hem de preocupar de facilitar als infants experiències riques en possibilitats, trobades múltiples que li permetin manifestar tot tipus de sentiments, emocions, interessos i motivacions. I en les que el joc sigui l’instrument privilegiat pel desenvolupament de totes les seves capacitats.

OBJECTIUS GENERALS DELS TALLERS
-         Fomentar la relació i convivència entre els nins/es del cicle.
-         Fomentar el treball cooperatiu.
-         Desenvolupar la creativitat.
-         Treballar diferents tècniques d’expressió plàstica
-         Desenvolupar i afiançar habilitats motrius.
-         Desenvolupar i/o afiançar el coneixement del propi cos i les seves possibilitats d expressió.
-         Desenvolupar el gust per la llengua, tant oral com escrita. Llegir, escoltar, produir...
     -    Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió


Aqui teniu un petit tast de com es va desenvolupar aquesta activitat.

 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada